ข้อตกลงการใช้บริการ (ย่อๆ)

คอร์สนี้มีอายุ 1 ปีนับจากวันลงทะเบียน

  • เพื่อให้ผู้เรียนตั้งใจกับตัวเองว่า ฉันจะต้องสอบผ่านให้ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันนี้ !

เงื่อนไขอื่นๆ

  • 1 บัญชีผู้ใช้งาน ต่อผู้เรียน 1 ท่าน
  • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คอร์สนี้เพื่อการเรียนส่วนตัวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหา ทำซ้ำคลิปหรือเอกสารประกอบการสอน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากนี้

ข้อตกลงการใช้บริการฉบับเต็ม

Complete and Continue